Wieger Huizenga - 1Wieger Huizenga is geboren en getogen in Oudehaske. Na de lagere school bezocht hij de Mulo aan de Harddraversweg 'op e Jouwer'. Na in Vegelinsoord en Heerenveen te hebben gewoond, verhuisde hij twintig jaar geleden met zijn gezin naar Engwierum, vlakbij het Lauwersmeer, in het uiterste noorden van Friesland. Het weidse landschap met z'n prachtige Waddenluchten, oude zeedijken en 'zadeldak' kerkjes op terpen boeide hem zeer. Op de fiets rondzwervend met een potje Oost Indische inkt, in het gras met het schetsboek op de knieën werden talloze schetsboeken 'op locatie' vol geschetst! Deze schetsen dienen als basis voor de werken die later in het atelier ontstaan.

 In Engwierum gaf Wieger zestien jaar lang schilder- en tekenlessen. Sinds december 2000 wonen hij en zijn vrouw weer in Joure en is hij daarmee gestopt. Hoewel hij het contact met de cursisten erg mist, is er toch een prettige keerzijde: er is meer vrije tijd ontstaan om zelf zwervend op de fiets het prachtige, weidse Friese landschap vast te leggen op papier. De taferelen zijn nu gesitueerd in en om Joure, Sneek en de Greidhoeke.

Huizenga werkt altijd eerst schetsend op locatie en gebruikt daarbij kroontjespennen, watervaste viltstift, redispennetjes of een bamboepen. De inkten die hij gebruikt zijn Oost Indische inkt of acrylinkt. Voor het opzetten van de wassingen maakt hij gebruik van een redispen, sepia-inkt of oxidesepia. De wassingen worden later in zijn atelier afgemaakt met sepia-inkt, oxide-inkt, gebrand beukenhout, veenmos, siënna of roet. Gewoon roet krijgt hij uit het (worst)rookhok van een slager, vermengd met een conserveringsmiddel (Sennelier formaline). Nog weer later worden er van de wassingen en schetsen aquarellen gemaakt.

Tel.: 0513-410567

Wieger Huizenga - 1   Wieger Huizenga - 2   Wieger Huizenga 4   Wieger Huizenga 3