Beste kunstenaar,

Wij hebben zoveel enthousiaste aanmeldingen binnen gekregen voor het Kunstfestival- de Wintereditie - op 17 en 18 februari 2024 in het WestCord WTC Hotel te Leeuwarden dat we de opgavetermijn hebben moeten SLUITEN.
U kunt zich niet meer aanmelden.

Uit de reeds vele aangemelde kunstenaars moeten wij een keuze maken naar o.a. kwaliteit en diversiteit.
Deze kunstenaars krijgen zo spoedig mogelijk bericht of zij wel of niet voor deelname geselecteerd zijn.

De voorlopige datum van ART Leeuwarden - de Zomereditie 2024 - op het Zaailand in Leeuwarden staat gepland op zaterdag 6 juli. Afhankelijk van de gemeentelijke vergunning.
De datum voor ART Vijversburg in Tytsjerk- rond eind augustus/begin september - is nog niet bekend. 

Art Connection
Ed van Dijk