Art Connection logo cultuurprojecten                         logo Vijversburg blauw met payoff

Beste deelnemer aan ART VIJVERSBURG op zaterdag 10 september.

Bijna 65 kunstenaars hebben zich voor dit cultuur- en kunstfestival opgegeven. Omdat alle kunstenaars via één nauwe entree naar binnen moeten hebben we een tijdsindeling gemaakt om opstopping te voorkomen (zie bijlage) en kan per auto ( op de paden blijven a.u.b.) naar de te voren toegewezen kraam gereden worden. De namen staan op de van tevoren aangewezen kramen. Graag dan ter plekke uitladen en zo snel mogelijk richting parkeerplaatsen.
Verdere informatie:
- De kunstmarkt op zaterdag 10 september duurt van ’s morgens 12.00 tot ’s middags 17.00 
  uur.
- De ingang voor de deelnemende kunstenaars is vlakbij het kruispunt (was de oude ingang).
- Groep 1: Laden van 9.00 tot 10.00 uur en lossen tussen 17.00 en 18.00 uur (Zie bijlage 1).
- Groep 2: Laden van 10.00 tot 11.00 uur en lossen tussen 18.00 en 19.00 uur (Zie bijlage 1).
  Bij welke groep u hoort heeft u per mail (31 aug.) al van ons ontvangen en plaatsen wij i.v.m. de privacy
  niet op onze website.
- Graag met de auto op de paden blijven en na uitladen direct met de auto naar de
  parkeerplaats buiten het park. Parkeergelegenheid: Zie onderaan dit bericht.
- Eigen kraam zelf inrichten en na afloop netjes achterlaten.
- Neem zelf stoel(en) mee.
- Op het terras bij de villa is elk uur live muziek.
- Bij buitengewone weersomstandigheden kan de kunstmarkt afgelast worden voor
  vrijdagavond 9 september 19.00 uur. Zie site
www.artconnectionexpo.nl bij Kunst- en
  cultuurmarkten.
- De organisatie is de gehele dag aanwezig. Bellen kan dan met 06-52473558  Ed van Dijk.
- Heeft u speciale wensen (bij elkaar staan, elektrische aansluiten enz.) meld dit dan even per
  mail
vóór 5 september.

Samen maken we er, hopelijk met een heerlijk zonnetje een succesvolle en gezellige dag van.
Eventuele aanvullende info op
www.artconnectionexpo.nl bij Kunst- en cultuurmarkten.
Adres: Natuur- en cultuurpark Vijversburg, Swarteweisein 2, 9255 JB Tytsjerk

PARKEERGELEGENHEDEN
De parkeergelegenheden zijn gratis. Er zijn 3 mogelijkheden
!!! De situatie is beschreven zoals u met de auto uit het park komt als u heeft uitgeladen.

* Uit het park komend naar links en voor de stoplichten rechtsaf de ventweg op (richting  
   Hurdegaryp). U komt dan bij de parkeerplaats van de sportvelden van Tytsjerk.
* Uit het park komend naar links. Bij het stoplicht rechtdoor en meteen rechtsaf slaan naar  
   het parkeerterrein bij het WOK paleis.
* Uit het park komend naar rechts naar de parkeerplaats Vijversburg (deze P is ook voor het
   bezoekend publiek bestemd).

                                      Vijversburg POSTER juiste