FKO7Het culturele jaar 2023 heeft een prachtige start gemaakt met het nieuwjaarsconcert uitgevoerd door het Fries Kamerorkest.

Iedereen heeft kunnen genieten van de prachtige muzikale uitvoering van ondermeer muziek van Grieg, Schubert en Piazzolla.
De opkomst was groot en iedereen is enthousiast naar huis gegaan. 

 

FKO5  FKO2  FKO6