20170617 165401Kunstmarkt “Leeuwarden Cultureel” zaterdag 16 juni op het Zaailand te Leeuwarden

Traditiegetrouw vindt ook in dit culturele jaar 2018 rond de langste dag van het jaar de bekende Leeuwarder kunstmarkt “Leeuwarden Cultureel” plaats.

Ruim 50 kunstenaars in allerlei disciplines laten ook dit jaar weer hun nieuwste ontwikkelingen zien.
Sieraden, olieverfschilderijen, aquarellen en bijna alle vormen van kunst worden getoond, gedemonstreerd en zijn er uiteraard ook te koop.

Ook dit jaar is er weer een extra activiteit. Door de al jarenlange samenwerking van ART Connection en de zorgorganisaties treden op 16 juni om 15.30 uur een aantal jong- en oudkoren op van zorgorganisaties De Friese Wouden, Elkander en Palet (allen onderdeel van de Kwadrantgroep) en een aantal kinderen van basisscholen.

Zeven weken achterelkaar, één uur in de week – onder schooltijd- komt een groep leerlingen van de basisschool met hun meester/juf naar een zorglocatie of een dagcentrum. Onder leiding van een dirigent en een pianist worden er verschillende liederen gerepeteerd. De repetities worden afgesloten met een uitvoering waar de ouders van de kinderen en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Naast de kinderen zingen ook bewoners van de zorglocaties mee in het jong- en oud koor. Dit geeft prachtige momenten: hulpvaardigheid van het kind naar de oudere, maar ook andersom; een oudere die een oud liedje voorzingt aan de jongere. Doordat er in één periode zeven ontmoetingen zijn, ontstaan er prachtige vriendschappen. Het is een uur waar het kind én de oudere naar uitkijken.

Onder leiding van dirigent Dineke Oostra-Kamminga en pianist Jelle Dotinga wordt er om half vier gestart met het lied ‘Welkom ieder!’ Verder klinken er naast Fryske ferskes ook Nederlandstalige liedjes uit de 20e en 21e eeuw.

De kunstmarkt op het Zaailand voor het Fries Museum start om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. LWD slogan ROOD
Het jong- en oudkoor start om 15.30 uur tot duurt tot 16.30 uur.

De kunstmarkt kwam tot stand door samenwerking van Art Connection met de omliggende Horecabedrijven.