Restaurant Lokaal Op HatsumHatzum 13 - 9035 VK Dronrijp

06-15623593

Openingstijden:

Donderdag t/m Zondag 17:00 - 00:00 uur.

 

 

Jaaroverzicht exposities
 
 tot 28 maart 2019  Joke Ket  Schilderijen
 4 april - 20 september  Marijke Rijpma  Schilderijen
 4 april - 20 september  Tineke Szarzynski  Objecten
 22 sepember - 18 maart 2020  Guzide Gunduz  Schilderijen